2006
Kleinspitz Wolfi

Kleinspitz "Wolfi"

Niki

Nikolaus

/